Elektrorevize a elektropráce
Elektro - práce

Hlavní strana
Kontakty
Elektrorevize
Revizeelektro a servis
Revize trafostanic - čištění
Elektropráce
Bezdrátová elektroinstalace
Inteligentní elektroinstalace
Domovní rozvodnice
pronájem zařízení a servis
Elektroměření (i speciální)
Auto elektro opravy
Práce s Excelem, admin.,překlady koresp. v NJ,
Linux - sítě - weby
Dokumetace skutečného stavu
Výroba a rovody sítí - internet/telefon
Aktualizovat
máte v úmyslu dělat školení i vícedenní
možnost ubytování, strava   více zde
grafik a polepy i na auto
Revizeelektro a servis

Revize elektro do 1000V

Revize elektromìrových odbìrných míst

Revize a servis, opravy karavanù, pojízdných prodejen, obytných aut

Revize elektrospotøebièù, náøadí drženého v ruce (ruèního náøadí), sváøeèek

Revize a servis detektorù plynù

Revize a servis alarmù

Údržba-servis kanceláøí a prodejen – oprava osvìtlení, rozvodù zásuvek, rozvodù internetu vèetnì modemu a „switchù“ pro PC a terminály

Servis autoelektriky (možno ve spolupráci s autoservisem)

Servis DVB-S – satelitù, popøípadì pøipojení k internetu, tedy od montáže paraboly a její seøízení, po seøízení a nastavení pøijímaèe a popøípadì internetu.

Servis DVB-T – natažení a nastavení Vašeho DVB-T pøijímaèe
Revize  odbìrných-elektromìrových míst s možností pøedrátování , dále vydrátování-pøíprava pro HDO.


Elektrorevize a elektropráce
Autoinzerce, povinne ruceni výroba a montáž UTP/internetových kabelů - montáž a nastavení - výroba a montáž telefonních kabelù - pospojování - montáž telefonù - instalace síťového příslušenství více zde revize odběrných míst a také předrátování elektroměrového místa a zapojení a vydrátování části HDO
stránky vytvořil a spravuje: J@r@ | Počítadlo