Elektrorevize a elektropráce
Elektro - práce

Hlavní strana
Kontakty
Elektrorevize
Revizeelektro a servis
Revize trafostanic - čištění
Elektropráce
Bezdrátová elektroinstalace
Inteligentní elektroinstalace
Domovní rozvodnice
pronájem zařízení a servis
Elektroměření (i speciální)
Auto elektro opravy
Práce s Excelem, admin.,překlady koresp. v NJ,
Dokumetace skutečného stavu
Aktualizovat
máte v úmyslu dělat školení i vícedenní
možnost ubytování, strava   více zde
grafik a polepy i na auto
Elektro Revize

Revize do 1000V (ve spolupráci do 1000V objekty B a dále nad 1000V v oběktech A a B) i karavanù a obytných aut - proudový chránič pro zvýšení ochrany, oprava porevizních závad, revize elektrospotřebičù, ručního nářadí a svářeček,.
Pro firmy - revize a kontrola elektrospotřebičù :
- veškerá kancelářská technika i PC a adaptéry,
- bílá technika např.: lednice , pračky, varné konvice ,
- černá technika např.: videa, televize, DVD a jiné),
- ručního nářadí : např.: kanga, vrtačky, flexky,
pily i akumulátorové nářadí které má nabíječku ,
- ale také prodlužovací šňùry .
- svářečkyProè dìlat revize, opravy a co mohu nabídnout:

Firmy, které si zavádějí ISO, což je v zásadě deklarace kvality a pořádku, obvykle potřebují revizní zprávy a to jednak od vyhrazených technických zařízení v mém případě elektro do 1000V v objektech A, tedy od domu, ve kterém firma funguje.

Revize vyhrazených technických zařízení se také zásadně dotýká nejen ISA, ale i všech pronajímaných objektù, tedy jak prostor k podnikání, tak prostor bydlení, a to ať už vlastnìnými osobami právnickými nebo fyzickými.

Revize vyhrazených technických zařízení je revize kompletní elektroinstalace rozvodù a rozvadìčù, včetně proměření zásuvek a kontrola krabic -zapojení. U firemních objektù toho mùže být podstatnì vice k revizi.

Při tom se mohou udělat rùzné další-pomocné úkony jako popisy obvodù v rozvadìčích, opravit porevizní závady. Mùžu udělat i vyčištění a dotažení spojù v rozvodnách a rozvadìěčích (k tomu obvykle nutno alespoň na chvíli vypnout dané místo).

Dále potom jsou li v nájmu tak, urèitì minimálnì revizi vlastních elektrospotřebičù např.: PC, monitorù, tiskáren a odpojitelných přívodù, adaptérù-nabíječek, aktivních reproduktorù, skenerù, grafik, varných konvic, vařiče, mikrovlnky, lednice, (ručního nářadí) nářadí drženého v ruce a prodlužovacích šňùr- oddělitelných přívodů, svářeček atd.. Veškerá tato technika v kancelářích v 12 a 24 měsíčních lhùtách.

V řemeslných provozech a na stavbách krom 24 a 12 i v kratších lhůtách 6 a třeba i 1 měsíc.

O revize elektro vyhrazených technických zařízení a elektro spotřebičù, a to i držených v ruce (dříve ručního nářadí) a svářeček se zajímají komise kolem ISA a kontroly požárníkù, ITI-ČR, úřadu práce atd.

Revize všeobecně, ale zejména revize elektrospotřebičù atd. mají také souvislost se :

- Provádět revize elektrických spotřebičù je povinnost každého podnikajícího subjektu i OSVČ a vyplývá ze zákoníku práce (Zákon è. 262/2006 Sb.§ 102 a § 302).

- Správně provedenou revizí elektrospotřebiče předcházíte možným úrazùm a škodám na majetku

- Tyto revize provádím dle aktuálnì platné normy ČSN 331600 ed.2., která slučuje pùvodní normy ČSN 331600 (nářadí) a ČSN 331610 (spotřebiče)

Revize je tedy jako doklad o bezpečných pomùckách, tedy jak PC, tak náøadí a také prodlužení. Doklad o revizi elektrospotřebičù, zejména drženého v ruce (dříve ručního nářadí) je vyžadována i na některých stavbách.

To je pro jednoduchost popis činností ze zákona, na který navazují normy ČSN.

Elektrorevize a elektropráce
Autoinzerce, povinne ruceni výroba a montáž UTP/internetových kabelů - montáž a nastavení - výroba a montáž telefonních kabelù - pospojování - montáž telefonù - instalace síťového příslušenství více zde revize odběrných míst a také předrátování elektroměrového místa a zapojení a vydrátování části HDO
stránky vytvořil a spravuje: J@r@ | Počítadlo